EESTI FOTOKUNSTIMESS 2014
PHOTOGRAPHIC ART FAIR 2014

Anu Vahtra

Anu Vahtra sari „Muuseum 1–5” kujutab Tartu Kunstimuuseumi näitustemajana toimivat n-ö viltust maja Raekoja platsil. Vormiliselt evib kogu sari vahtralikke tunnuseid. Sarja keskmes on reaalne ruum, samas köidab kunstnikku ennekõike ruumiline perspektiiv ja seda loov arhitektoonika. On mõeldamatu, et Vahtra oleks suutnud vastu panna kiusatusele ja mitte pildistada muuseumi spiraalset treppi või teise korruse viltust rõduust.

Perspektiiv Vahtra töödes ei ole pelgalt esteetiline võte, see osaleb ka teoste tähendusloomes, toimides seejuures ennekõike kui kunstniku pilku struktureeriv ja korrastav element, mille suhtes ruum oma lugu esitab. Muuseumi keldrit ja pööningut kujutavad fotod on täis juhuslikku kola, kuid selle kaose keskel hoiab kompositsiooni koos just geomeetria. Iseloomulikul kombel lõpetab sarja foto, kus pööningut ja keldrit iseloomustanud sisuline staatika muutub arhitektoonikaga kaasa mängivaks dünaamikaks. Nii laetalade perspektiivne kulg kui ka tühja seinapinda lõhkuv avariiväljapääsule viitav silt koondavad vaataja tähelepanu uksele. Nii on geomeetrial ennekõike struktureeriv ülesanne, samas kui hoone jutustab oma lugu läbi sümboolse kihistuse.

Seeria on valminud raamatu “Entry Points – Stories of the Leaning House” jaoks, mis ilmus koos näitusega “Arheoloogiafestival – kihistusi pildist ja ruumist”, Tartu Kunstimuuseum, 19.06.–24.08.2014, kuraator Maria Arusoo.

← 

www.anuvahtra.com

 

The Museum 1:5 Attick

ANU VAHTRA. The Museum 1/5 Attick. 2014. Pigmentfoto. 30×45 cm

The Museum 2:5 Stairs

ANU VAHTRA. The Museum 2/5 Stairs. 2014. Pigmentfoto. 52×78 cm

The Museum 3:5 Door

ANU VAHTRA. The Museum 3/5 Door. 2014. Pigmentfoto. 42×63 cm

The Museum 4:5 Basement

ANU VAHTRA. The Museum 4/5 Basement. 2014. Pigmentfoto. 16×24 cm

The Museum 5:5 Balcony

ANU VAHTRA. The Museum 5/5 Balcony. 2014. Pigmentfoto. 20×30 cm