EESTI FOTOKUNSTIMESS 2014
PHOTOGRAPHIC ART FAIR 2014

Herkki Erich Merila

Herkki Erich Merila on DeStudio liikmena Eesti nüüdisaegse fotokunsti isa. Ja klassikule kohaselt köidab teda kõigist võimalikest motiividest igavikuilisim: naisekeha.

Töötades moefotograafina, rakendab Merila oma vabaloomingus võrdlemisi sarnaseid vormilisi võtteid, ent on modellidelt riided ära jätnud.

Samavõrd, kui see žest on sümboolne, kõlas ka viimane kommentaar irooniliselt, kuid on sellegipoolest sisuline. Naine, kelle nägu me kunagi ei näe, on Merila vabaloomingus kui lõuend, mille suhtes nii pildi vormiline kui ka sisuline ruum aktualiseeruvad. Foto ruumiline kompositsioon oleks ilma inimliku mõõtmeta, mida kaunis akt ajatus vormis kehastab, suhteliselt tühi ja formalistlik. Samas võib jutustus fotol liikuda ka vastupidises suunas: mets kui ürgväärtus õilistab ja õigustab mehelikku iha naiseilu järele.

www.herkkimerila.com

 

_CarceresIV-pigmenttrükk70x100-1-5 + 2 AP

HERKKI ERICH MERILA. Carceres IV. 2011–2013. Pigmentfoto. 100×75 cm. 1/5+2AP

_StMaryOFtheWood-spigmenttrükk70x100-1-5 + 2 AP

HERKKI ERICH MERILA. St Mary of the Wood. 2011–2013. Pigmentfoto. 100×75 cm. 1/5+2AP