EESTI FOTOKUNSTIMESS 2014
PHOTOGRAPHIC ART FAIR 2014

Marge Monko

Marge Monko kuulub Eesti fotokunsti rahvusvaheliselt tunnustatud eliiti. Tema sotsiaalkriitilises loomepraktikas saab jälgida mitmeid süžeeliine. 2009. aastal tõusis ta loomingu fookusse Kreenholmi manufaktuur, mille sotsiaalajaloolisele ja ruumilisele pärandile pühendas ta terve sarja teoseid. 2013. aastal võttis Monko sarnasel viisil fookusse Tallinnas tegutsenud sokivabriku Punane Koit, mis omandas tema Henkel Art Awardi näituse „Kuidas kanda punast” kontektis olulise koha.

Monko lähenemises domineerib feministlik alatoon. Keskendumine tekstiilitööstusele, mille tööhõives nagu ka toodangu sihtgrupis domineerivad naised, on seega mõistetav. Ent samas üritab ta oma teostega taasväärtustada töölisliikumist kui märksa üldisemat sotsiaalset jõudu. Ka n-ö võitlev feminism ei ole tingimata šovinism.

www.margemonko.com

 

EPSON scanner image

MARGE MONKO. 8 tundi #4. (Me tahame leiba ja roose ka). 2013. Fotokollaaž,m/v fotopaber, tekst. 40×30 cm. Tiraaž 3+1AP

EPSON scanner image

MARGE MONKO. 8 tundi #5. (Ei jumalatele, ei valitsejatele). 2013. Fotokollaaž,m/v fotopaber, tekst. 40×30 cm. Tiraaž 3+1AP

EPSON scanner image

MARGE MONKO. 8 tundi #3. (Vaesus on inimeste loodud). 2013. Fotokollaaž,m/v fotopaber, tekst. 40×30 cm. Tiraaž 3+1AP

Untitled photogram_#1_72dpi

MARGE MONKO. Nimeta fotogramm #1. 2014. M/v fotopaber. 35×26,5 cm, raam 40×30 cm. Tiraaž 5+2AP

Untitled photogram_#2_72dpi

MARGE MONKO. Nimeta fotogramm #2. 2014. M/v fotopaber. 35×26,5 cm, raam 40×30 cm. Tiraaž 5+2AP

Untitled photogram_#4_72dpi

MARGE MONKO. Nimeta fotogramm #4. 2014. M/v fotopaber. 35×26,5 cm, raam 40×30 cm. Tiraaž 5+2AP