EESTI FOTOKUNSTIMESS 2014
PHOTOGRAPHIC ART FAIR 2014

Sigrid Viir, Kristiina Hansen ja Johannes Säre

Sigrid Viir, Kristiina Hansen ja Johannes Säre on kõik individuaalselt ja teiste gruppide liikmetena võrdlemisi tuntud kunstnikud, kelle loomingus foto ja installatsioon sulanduvad. Sigridi Viire loomingulises keskmes on absurdsed karakterid. Johannes Säre looming mõjub materiaalsemana, keskendudes ennekõike nihestunud ruumitajule. Kristiina Hansen on teistega võrreldes mõnevõrra spontaansem.

Käesolev foto on tagasiviidav autorite suvisele näitusele Haapsalu linnagaleriis, kus see tögas, osana näituse kesksest installatsioonist, kuurortlinna romantiseeritud enesekuvandit intellektuaalide mekana. Kuid tegi seda, autoritele au andes ja neile vääriliselt, väga esteetilises   vormistuses. Absurd on Eesti kunstiväljal tänamatult alahinnatud žanr, kõnealuse trio iga liikme isiklik ja antudjuhul koostöös tehtud panus selle arengusse väärib tähelepanu!

 

pigmentfoto120x90cm

SIGRID VIIR, KRISTIINA HANSEN, JOHANNES SÄRE. „Pjotr Iljitš Tšaikovski kohtub päikesetõusul Turritopsis Nutriculaga, et imetleda kaelakuti koos triivivaid luikesid ning arutleda aja lineaarsuse eiramise võimalikkust lähitulevikus”. 2014. Pigmentfoto. 90×120 cm. Metallkonstruktsioon. 190×115×90 cm. Tiraaž: 3+3AP